trungvtgl

ĐOÀN VĂN TRUNG --VIỄN THÔNG GIA LỘC---SDT: 03203606116


  Khuyen Mai

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 10
  Join date : 09/05/2010
  Age : 33
  Đến từ : Hai Duong ---Viet Nam

  Khuyen Mai

  Bài gửi  Admin on Mon May 10, 2010 9:48 am

  TẬP ĐOÀN
  BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
  VIỆT NAM
  VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG


  Số: /VTHD-KD
  V/v hướng dẫn thực hiện KM DĐ chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2010  Kính gửi:

  - Các Trung tâm Viễn thông;

  - Phòng Tài chính;

  - Trung tâm Tin học.  Thực hiện công văn số 108/VTHD-KD ngày 28/4/2010 về việc “Khuyến mại di động trả sau chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1-5”, Viễn thông Hải Dương hướng dẫn các đơn vị tổ chức khuyến mại dịch vụ điện thoại di động VinaPhone như sau:

  I- Tên đợt khuyến mại: “Chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1-5”

  II- Thời gian khuyến mại: Từ 20/4/2010 đến 20/5/2010.

  III- Phạm vi khuyến mại: Toàn tỉnh Hải Dương.

  IV- Đối tượng khuyến mại:

  Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ điện thoại di động VinaPhone trả sau hoặc chuyển hình thức sử dụng (HTSD) từ trả trước sang trả sau.

  - Đối tượng không được hưởng khuyến mại:

  Không áp dụng khuyến mại đối với khách hàng thuộc đối tượng nghiệp vụ, khách hàng sang tên đổi chủ, khách hàng kích hoạt ĐTDĐ trả trước trong thời gian khuyến mại sau đó chuyển HTSD sang trả sau, khách hàng chuyển HTSD từ trả sau sang trả trước trong thời gian khuyến mại sau đó chuyển lại sang trả sau, khách hàng chấm dứt hợp đồng trong thời gian khuyến mại sau đó hòa mạng lại.

  V- Nội dung khuyến mại:

  - Khuyến mại 100% cước hòa mạng.

  - Khuyến mại cước liên lạc:

  Khách hàng nộp 60.000đ/tháng (đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm cước thuê bao) được khuyến mại 300 phút/tháng trong 12 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng, cho các cuộc gọi có thời lượng ≤ 10 phút và 10 phút đầu của các cuộc gọi có thời lượng > 10 phút đến các thuê bao VinaPhone, MobiFone trong nước và thuê bao ĐTCĐ có dây, không dây của Viễn thông Hải Dương.

  Lưu ý:

  + Cước liên lạc trên không bao gồm cước nhắn tin SMS, MMS, video call, chuyển vùng quốc tế, gọi đến các dịch vụ giá trị gia tăng (1081, 1900xxxx, …).

  + Cước liên lạc chỉ được sử dụng trong tháng, nếu khách hàng không sử dụng hết 300 phút, phần còn lại không được chuyển sang tháng tiếp theo, thời gian gọi ngoài 300 phút khách hàng thanh toán cước bình thường.
  1
  + Các cuộc gọi đến các thuê bao di động của doanh nghiệp khác, thuê bao cố định của VNPT tỉnh, thành phố khác được tính cước bình thường.

  VI- Tổ chức thực hiện:

  VI.1- Tại các Trung tâm Viễn thông:

  - Khi khách hàng hòa mạng dịch vụ ĐTDĐ, nhân viên giao dịch thông báo nội dung khuyến mại khách hàng được hưởng, lập danh sách khách hàng được khuyến mại theo mẫu 01, xin chữ ký của khách hàng và ghi rõ họ tên. Tiền khuyến mại 100% cước hòa mạng không bao gồm thuế GTGT.

  - Các đơn vị chú ý tính chính xác số tiền hòa mạng khách hàng được khuyến mại đối với trường hợp thuê bao di động chuyển HTSD từ trả trước sang trả sau.

  Cách tính như sau:

  + Khách hàng hoạt động không liên tục:

  Tiền khuyến mại cước HM = (99.000đ - tiền SIM) : 1,1

  + Khách hàng hoạt động liên tục từ 6 tháng đến dưới 12 tháng:

  Tiền khuyến mại cước HM = (99.000đ - tiền SIM) : 2 : 1,1

  + Khách hàng hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên:

  Tiền khuyến mại cước HM = 0 đ

  (Tiền SIM phụ thuộc vào giá SIM tại thời điểm khách hàng kích hoạt SIM)

  - Việc cập nhật thông tin khách hàng được khuyến mại thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Tin học.

  - Cuối đợt khuyến mại các đơn vị tổng hợp kết quả khuyến mại theo mẫu 02, sao 01 bản danh sách khách hàng được khuyến mại kèm theo bản tổng hợp kết quả khuyến mại gửi về Phòng Kinh doanh trước ngày 31/5/2010.

  VII.2- Trách nhiệm của các phòng chức năng:

  - Phòng Kinh doanh có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tuyên truyền quảng cáo về đợt khuyến mại, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai khuyến mại đạt kết quả tốt.

  - Trung tâm Tin học có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị cập nhật thông tin khách hàng được khuyến mại đảm bảo khuyến mại đúng, đủ cho khách hàng.

  - Phòng Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị các vấn đề liên quan đến kế toán, hạch toán.  Trên dây là nội dung khuyến mại dịch vụ điện thoại di động VinaPhone nhân dịp ngày Quốc tế Lao động. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ Phòng Kinh doanh, số máy 3855333, 3852300 để phối hợp giải quyết.

  Nơi nhận: -Như kính gửi (để t/h); - BĐT Hải Dương (để phối hợp);


  - Lưu KD.
  VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG
  T.L GIÁM ĐỐC
  2


  2


  VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG
  ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
  ………………………………


  ____________________________


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

  <TR>
  <td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
  MẪU 2
  </TD></TR></TABLE>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ___________________________________

  ………………………, ngày……tháng…… năm 2010


  TỔNG HỢP KHUYẾN MẠI
  ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VINAPHONE
  Từ ngày 20/4/2010 đến hết ngày 20/5/2010
  Khuyến mại cước hòa mạng:


  ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
  SỐ LƯỢNG KH
  SỐ TIỀN
  KHUYẾN MẠI

  + Khách hàng hòa mạng mới:

  + Khách hàng chuyển HTSD từ trả trước sang trả sau:

  - Hoạt động không liên tục

  - Hoạt động liên tục từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

  - Hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên
  Tổng cộng:

  Tổng số tiền khuyến mại (viết bằng chữ): …………………………………………….…………………………

  ………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, ghi rõ họ tên, ĐT liên hệ)

  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

  MẪU 1
  VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG


  ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ……………………………

  DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC KHUYẾN MẠI
  (Từ ngày 20/4/2010 đến hết ngày 20/5/2010)  TT
  HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ KHÁCH HÀNG
  NGÀY HM
  SỐ MÁY ĐT
  TIỀN KM
  CƯỚC HM
  KÝ NHẬN
  (KH ký, ghi rõ họ tên)
  GHI CHÚ  Ngày tháng năm 2010

  NGUỜI LẬP BIỂU LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên, ĐT liên hệ) (Ký tên, đóng dấu)

   Hôm nay: Tue Dec 11, 2018 12:04 pm